Sporvogne Danmark

Göstas sider om tog, sporvogne og lidt andet

I Danmark har der tidligere kørt sporvogne i tre byer: København, Århus og Odense. Disse traditionelle sporvogns-systemer blev dog nedlagt 1953 i Odense, 1965 i Århus og 1973 I København.

Men i de samme byer er der nu ved at etableres sporvogns-systemer igen – men nu kalder man det letbaner i stedet

. Letbanen i Århus åbnede som den første i 2018.