Spor 15

Spor 15 var DSB og Banedanmarks officielle betegnelse for ombygning og oprustning af jernbanen over Vestfyn (Dr. Louises jernbane). Arbejdet varede for Ejbys del fra Påske til slutningen af september eller i alt 101+21=122 dage uden regionaltog for Ejbys del.

Under påsken fra onsdag den 1/4 kl.22 til mandag den 6/4 kl. 15 var desforuden regionaltrafikken over Vestfyn (efter diverse forlængelser) erstattet af togbusser. Langfredag og Påskelørdag kørte der overhoved ikke nogen tog mellem Slagelse og Fredericia.

‘Tillægget’ på de 21 dage for oven skyltes at BDK ikke var klar med perron 2 i Ejby. Regionaltogene kørte derfor ‘hus forbi’ og man skulle med togbus til/fra Gelsted hhv. Nr. Aaby for at komme til/fra Ejby.

Fra DSBs officielle information