Nr. Aaby

Na

Nørre Aaby

Nørre Aaby var frem til kommunereformen i 2007 en egen kommune, og hører i dag til Middelfart. Stationen er i dag klasset ned til trinbræt uden skiftespor og signaler. 

Stationsforplads

Perronen ved det sydlige spor (spor 1) for østgående tog er 26 cm høj. Perronen for de vestgående tog blev ombygget og forhøjet til 55 cm ved stationsombygningen i år 2000.

Forbindelse mellem spor 1 og 2 er etableret  ved en perrontunnel, etableret i år 2000. Adgangen til denne sker ved ramper på  begge sider af stationen.

Alle billeder for oven er fra nov. 2015