Infrastruktur

Politikerne har (endelig) forstået, at de sidste mange års besprelser nu har givet et akut behov i forbedringer i infrastrukturen. I de seneste år har der derfor været et antal større sporarbejder, som jeg har følget og som jeg også har lavet udflugter til.

Dette arbejde omhandlede strækningen Fredericia – Odense, og da Ejby ligger omtrent midt på denne strækning havde dette arbejde min særlige interesse.

2. Sporarbejde 2016

3. Sporarbejde 2019