Spor 16

Under sommeren 2015 blev der udført store arbejder vest for Odense (Spor 15). Sommeren 2016 skulle tilsvarende arbejder udføres øst for Odense (Spor 16).