Langeskov

Lv

Langeskov

Langeskov station blev sammen med de øvrige stationer mellem Odense og Nyborg nedlagt da persontrafikken med regionaltog ophørte i 1977.

Langeskovs gamle station

Stærke kræfter i lokalområdet krævede i begyndelsen af 2010-tallet at stationen genåbnedes. Det blev derefter besluttet at genetablere stationen cirka 300 m vest for den gamle stations placering.

Heller ikke togbetjeningen blev hvad som var lovet. DSB valgte fra den 4/10-15 at indsætte regionaltog i en lidt sporadisk version (tog med 21xx-numre).

Fra K16 blev regionaltogene (nu i 23xx-serien) kørt i faste minuttal hver time.

Desforuden standsrede de s.k. pendlerlyntog morgen og aften i Langeskov.

Dog var regionaltrafikken indstillet i perioden 4/5 – 7/8 på grund af ‘Spor 16 (Sporfornyelse Østfyn).

Fra K17 blev hele konceptet lavet om: Regionaltogene sløjfedes helt, og i stedet standsede IC-tog i 1xx-serien hver time i Langeskov. Samtidig ophørte også Pendlerlyntogene med at standse i Langeskov.

Dette mønster var det samme i K18 og K19, men fra K20 ændredes til at nu var det kun IC-togene i 8xx-serien (Esbjergtogene) som standsede.

Her så yderligere nogle billeder fra Langeskov:

Banedanmarks model af den nye station.

I april 2015 var den nye station langt fra færdig.

Fra lokoførerens plads, set mod vest.

Langeskov station færdig, med trapper, stitunnel og elevatorer.

Fra lokoførerens plads i et østgående tog,

Her lå Langeskovs gamle station og det gule hus er den gamle stationsbygning.