Marslev

Mv

Marslev

Marslev 1951

Station med overhalingsspor. Ingen persontrafik efter 1977. Huser også Dansk Jernbaneklubs vognhal mm. Sporplan fra TIB for oven.

I-signal øst

Stationshuset set fra et vestgående tog.

Stationshuset set fra et østgående tog.

Dansk Jernbaneklub (DJK) opbevarer og vedligeholder en del af sit vognmateriel i sin vognhal i Marslev. Endnu en vognhal er under opførelse.

DJKs vognhal i Marslev