Kauslunde

Ka

Kauslunde
Kauslunde vest
Kauslunde øst
»Danmarks Rejseforbindelser« 1967, plan 34
DSBs officielle køreplan nr. 62, K05
DSBs officielle køreplan nr. 62, K20

I august  2006 havde Danmarks Jernbanemuseum arrangeret »Made in Germany« som den årlige træf på Jernbanemuseet. Jeg havde  desværre ikke lejlighed at deltage, men fandt tid at tage til Kauslunde lørdag aften, for at fotografere DBs V200 som lavede  en aftentur til Fredericia. På et af billederne kan man tydelig se, at der på stationsskilterne stadig står  Kavslunde.

Stationsskilt ved spor 1 i aug. 2006

Jeg har observeret at stationsnavnet staves med enten v [Kavslunde] eller u [Kauslunde].

Stationskiltene her til vestre har jeg fra billeder taget med Nokia 6131 mobiltelefon før 2005.

I »Danmarks Rejseforbindelser« fra 1967 staves stationen  med v. Den ældste elektroniske køreplan jeg har bevaret er fra 2005, og da lige som i dag staves med u.

Også i dagens tjenesteplan staves med u (se herunder).

TKV 2020

Søger man i dag med Google på Kavslunde får man op følgende billede:

Google-søgning på Kavslunde

Søger man på Kauslunde kommer  man til samme sted, men med lidt flere referencer:

Google-søgning på Kauslunde

Fra Google maps her jeg ‘stjålet’ billeder af to vejskilte, ved hhv. Store Landevej [vej 161] ….

Rundkørslen på vej 161

…. og Assensvej.

Assenasvej ved Gamborg
Benævnelse af perroner og spor.

Den 3/5-2008 var jeg i Kauslunde for at se hvordan enkeltsporsdrift Ka-Md håndteres. Det resulterede i billederne i galleriet for neden.