August måned

Min hensigt var at kunne afslutte med August måned. Men, da der stadig er en masse udestående arbejderi slutningen af August, samt at jeg kun delvist har fået svar på mine skriv af den 1/8 og 11/8 til bl.a.DSB og BaneDanmark, fortsætter jeg også med september måned.

Arbejdet og den 101 dage UDEN skulle ha været afsluttet den 8 August. Men den 31. juli kom følgende rubrikker i Fyens Stiftstidende:

 

Banedanmark når alligevel ikke at blive helt klar til mandag den 10. august. En nyligt opdaget blød bund på vestgående perron på Ejby Station forlænger arbejdet.
En blød bund, der forhindrer togene i at holde på Ejby Stations vestgående perron, skal udbedres, og derfor når Vestfyn-strækningen ikke at blive klar til mandag den 10. august.

Det betyder, at pendlere i yderligere tre uger skal benytte togbusser mellem Gelsted-Ejby-Nr. Aaby. Trafikken bliver ikke påvirket i østgående retning mod Odense.

Byggeleder i Banedanmark, Helle Schultz Jørgensen, fortæller om det forlængede arbejde:

Hvor længe bliver arbejdet forlænget på Ejby Station?

- Vi forventer, at stationen står helt færdigt med perroner som minimum i udgangen af uge 35.

Hvornår blev I opmærksomme på den bløde bund?

- Det gjorde vi, da vi fjernede de gamle perroner på stationen. Først derefter finder vi ud af, at bunden rent faktisk er så skidt, som den egentlig er. Det kan man først finde ud af, når perronerne er fjernet, for man kan ikke gøre ret meget, når der står en perron.

Ifølge tidsplanen på jeres hjemmeside skulle arbejdet på Ejby Station foregå i uge 20. Hvorfor er den bløde bund ikke for længst udbedret?

- I uge 20 har vi udvekslet sporskifter, og det var helt efter planen. Det arbejde, der egentlig ligger spormæssigt, har vi også lavet som tidsplanen foreskriver. Det med perronen er noget, der er kommet oveni selve projektet faktisk.

Hvorfor forlænger arbejdet på Ejby Station projektet med tre uger?

- Jeg kan godt forstå, at udgangen af uge 35 pludselig bliver opfattet, som væsentlig længere tid. Vi skal åbne strækningen den 10. august til morgentrafikken, og derefter færdiggør vi arbejdet på stationen. Jeg ved ikke, om det er lang tid. Der er en del aktiviteter (perronfundamenter, belægninger, lysarmaturer mm.), men det er selvfølgelig ærgerligt, vi ikke kan nå at blive færdige, og det havde vi da håbet og ønsket. Men det skal også gøres ordentligt, så det ikke får konsekvenser, der ikke er til at styre efterfølgende. Vi er nødt til at bruge den tid det tager for at få tingene gjort ordentligt.

For pendlerne på strækningen virker det som om, I nedprioriterer lokaltrafikken. Hvad siger du til det?

- Jeg er ked af, at opfattelsen er sådan, for det er ingenlunde meningen, og har aldrig været det. Vi har i Banedanmark samarbejdet med DSB omkring, hvordan trafikken skulle afvikles, mens vi kørte det her projekt. Det er DSB, der kører trafikken, og vi gør selvfølgelig alt, hvad vi kan i samarbejde med DSB for at få det til at fungere bedst muligt. Det har på ingen måde været en bevidst nedprioritering af pendlere på lokalstationerne, og det er jeg selvfølgelig rigtig ked af, de synes.

Så det forlængede arbejde skyldes ikke, at der er noget I hellere vil i Hovedstadsområdet?

- Nej, nej, slet ikke. De entreprenører vi har på det her projekt er allokeret her. De folk, vi har her, skal ikke til København, de bliver her og laver det færdigt.
--------------------

Det skulle have været slut om ni dage. Men nu må pendlerne på Vestfyn vente yderligere tre uger, før strækningen er klar.

Banedanmark har for nylig opdaget, at bunden under den vestgående perron på Ejby Station ikke kan bære et holdende tog, og derfor forlænges arbejdet på stationen, der ellers var planlagt afsluttet mandag den 10. august. Allerede i uge 20 blev perronen gravet op, men først nu er det konstateret, at bunden er for blød. Den bløde bund under perronen betyder, at tog i retning mod Middelfart ikke kan stoppe på stationen, og der indsættes derfor busser på strækningen Gelsted - Ejby - Nr. Aaby.

DSB oplyser, at tog, der var planlagt til at blive overhalet i Ejby af andre tog, er nødt til at køre igennem, så længe arbejdet står på, hvilket også kan give forsinkelser på togdriften.

Hvor mange tog det drejer sig om, er Banedanmark ved at klarlægge, oplyser DSB.

Banedanmark forventer, at arbejdet forlænger projektet i tre uger og afsluttes i udgangen af uge 35.

Du kan fra onsdag først på aftenen holde dig orienteret på Rejseplanen.

(Den blev dog først opdateret betydelig senere - se for neden!)

Pendlerrepræsentant kalder det mangel på rettidig omhu og en nedprioritering af lokal togtrafik, at Banedanmark nu udskyder arbejdet på Ejby Station. Sent har man opdaget, at bunden under perronen er blød.
Perronen på Ejby Station skulle egentlig genåbne mandag den 10. august samtidig med, at sporarbejdet på strækningen mellem Odense og Fredericia afsluttes.

Men nu forsinkes arbejdet på perronen yderligere tre uger, fordi Banedanmark har opdaget, at bunden er blød i vestgående retning. Derfor er DSB nødt til at lade tog mod Middelfart springe den manglende perron over i Ejby.

Pendlerrepræsentant Mogens Duus fra Vestfyntogets Penderklub kalder det mangel på rettidig omhu, at Banedanmark først ni dage, inden arbejdet burde være afsluttet, finder ud af, at perronen ikke kan holde til toget.

- Perronerne blev fjernet i uge 20, og Banedanmark lever af at koordinere og planlægge. Det siger mig, at man igen har valgt at nedprioritere togtrafikken, fortæller han.

Ifølge DSB benytter flere end 5000 passagerer strækningen dagligt, og 440 passagerer stiger på og af ved Ejby Station.

- Det er en naturlig del af et byggeprojekt at undersøge og tage højde for det i tide. Jeg sidder med den her fornemmelse, at "det er jo bare lokaltrafik, det er bare pendlere". Den holdning er vi generelt trætte af, siger Mogens Duus.

DSB's information var som sædvanlig langsom. Fredag den 7. kl. 21 om aftenen:

 

Men til Mandag den10 havde man dog 'arbejdet på højtryk':

 

Dog - ikke nogen officiel plan for busserne - og heller ikke noget opslag herom på Ejby station. Som sædvanlig havde dog Vestfyntogets Pendlerklub lagt planen på sin hjemmeside, så at DSBs kunder kunde blive informeret:

De mange problemer mm. i denne måned har naturligvis resulteret i et antal fotografier:

 

Men der var ikke slut på skriverierne i Fyens Stifstidende:

Handicaprampen på Ejby Station er nyrenoveret i forbindelse med sporarbejdet, men forholdene for handicappede er stadig utilstrækkelige

Handicaprampen på Ejby Station er lige blevet renoveret. Alligevel kommer kørestolsbrugerne formodentligt ikke til at benytte den. Der er nemlig kun lavet en tilkørselsrampe på spor et, hvor de vestligkørende tog stopper. På spor to og tre, hvor de østligkørende tog standser, er der stadig kun trapper som før renoveringen.

- Det er helt plim, siger Gitte Nielsen, der er formand for Handicaprådet i Middelfart Kommune.

Hun er kørestolsbruger og bosiddende i Brenderup, så Ejby er hendes nærmeste station, men tager hun toget til eksempelvis Middelfart og retur, så kommer hun til at strande på perronen på spor to eller tre.

Diskrimination og grov forskelsbehandling

Gitte Nielsen mener, det er diskrimination og grov forskelsbehandling, når Banedanmark ikke giver de handicappede muligheden for at tage toget, og hun undrer sig over, at man ikke har lavet arbejdet ordentligt i forbindelse med det store sporarbejde og vedligeholdelsesprojekt, der har foregået de sidste tre måneder på og omkring Ejby station.

- Jeg føler mig virkelig krænket. Endnu engang lades jeg som handicappet i stikken. Jeg er en skatteborger med rettigheder, men det har jeg så ifølge Banedanmark ikke alligevel, siger hun.

Et spørgsmål om prioritering

Banedanmark forklarer sig med, at forbedringer af handicapforhold ikke indgår i et vedligeholdelsesprojekt.

Projektleder Helle Schultz Jørgensen fra Banedanmark forklarer til Fyens Stiftstidende, at det er et spørgsmål om prioritering af de midler, der er til rådighed.

- I 2013 blev der bevilget 25 millioner kroner til forbedring af handicapfaciliteterne. Den er fra den pulje, at man vurderer, hvor behovet er størst, og her har Ejby ikke ligge øverst i bunken.

Projektleder: Forholdene er ikke blevet forringet

Helle Schultz Jørgensen mener ikke, at forholdene på stationen er blevet forringet.

- Adgangsforholdene er ikke blevet dårligere, end de hele tiden har været. Så på den måde udelukker vi ikke flere, siger hun, men tilføjer, at adgangsforholdene ikke er optimale og opfordrer Gitte Nielsen og andre utilfredse til at kontakte Banedanmark og lægge pres på dem.

Der er nu desværre nogle faktuelle fejl i artiklen for oven. Spor 1 (nærmest stationshuset) betjenes normalt af de østgående tog (fra Fredericia til Odense) og spor 3 af de vestgående tog (fra Odense til Fredericia). Spor 2 kan benyttes såvel mod Odense som Fredericia (overhalingsspor). Der er p.t. ikke nogle tog i østlig retning som køreplanmæssig benytter spor to, men ved forsinkelser sker det tit, at et østgående regionaltog tages ind i spor to, for at blive overhalet. Og så strander kørestolsbrugeren/rollatorbrugeren/moren med barnevogn på en perron, hvorfra det kun findes trapper!

Joomla templates by a4joomla