Juli måned

Første del af  juli måned hører til fase 2, hvor også strækningen Lunderskov - Esbjerg var helt lukket. Fra den 13. juli åbnes strækningen til Esbjerg, og i stedet lukkes strækningerne Lunderskov - Tinglev - Padborg og Tinglev -Sønderborg. Godstogene til/fra Tyskland køres i denne periode via Marskbanen (Hamborg - Itzehohe - Niebüll - Tønder - Esbjerg) lige som  sidste sommer.

Her først en LA fra månedens begyndelse:

Ligesom i sidste måned har jeg taget mange billeder, som viser arbejde, toggang mm.: Jeg tog også på en tur til Bramming - Ribe - Esbjerg, og bileder herfra findes i min artikel 21. juli1 205.

 Der blev også skabt rubrikker i Fyens Stiftstidende i anledning af byggeriet:

Derfor undrer han sig også over løsningen, som Banedanmark har valgt og som efter planen skal være færdig om mindre end en måned.

Han og vennen Sten Jensen ved godt, at de er sent ude, men de har alligevel et stort ønske om, at Banedanmark forholder sig til den idé, de har udtænkt.

En idé, der, mener de, ikke koster voldsomt mange penge, og som vil forbedre togsikkerheden markant i Gelsted, vurderer de to.

Banedanmarks plan er, at det fortsat skal være muligt at krydse de to spor til fods. "Stationen" i Gelsted består reelt af to trinbræt og intet andet. Jan Nielsen og Sten Jensen taler for, at man flytter trinbrættene et par hundrede meter væk.

Hen til den tunnel, som i forvejen ligger der og gør det muligt at krydse banestrækningen i sikkerhed. Som de ser det, lader det sig nemt gøre. Etabler en trappe fra tunnelen op til det mulige trinbræt-areal, og man er så godt som i mål.

Det iderige par bekymrer sig om, hvornår der sker en ulykke i en tid, hvor togene er så støjsvage som nogensinde, og hvor folk i stadig større grad forholder sig til den lyd, der kommer ud af de hovedtelefoner, de har i ørerne, end hvad de faktisk foregår omkring dem.


Banedanmark afviser

For slet ikke at tale om den risiko togenes høje hastighed udgør for børn, folk med nedsat hørelse, gangbesværede og ældre, der ønsker at krydse baneterrænnet.

Det tager ikke mange sekunder, fra de hurtiggående toge viser sig i svinget, til de farer forbi stationen. Sten Jensen og Jan Nielsen fortæller, at det ofte sker, at togførerne trykker på advarselshornet, når de kører forbi.

Idéen bliver dog hurtigt afvist af Christian Landsberger, der er projektleder for Banedanmark på Vestfyn.

- Vi er i gang med et fornyelsesprojekt af en eksisterende station. Det vil være et helt andet og meget mere omfattende projekt, hvis det skulle handle om at flytte en station. Det skulle bero på en politisk beslutning. Det ville skulle ud i høring og tage flere år at planlægge. Og så er det også et meget sent tidspunkt at komme med gode idéer på. Projektet i Gelsted går efter planen og skal stå færdigt allerede 9. august, siger han.

 

 

Joomla templates by a4joomla