Padborg station

Padborg er jo den største grænsestationen mod Tyskland, og jeg har efterhånden været der ret mange gange  og også taget en hel del fotografier.

[Beskrivelsen for neden er kopieret fra mine gamle togsider. Den er hovedsaglig skrevet i 2001, med tillæg i 2003 og 2005]

Padborg er overgangsstation mellem elsystemet i Danmark [25 kV≈, 50 Hz] og det Tyske system [15 kV≈, 16 2/3 Hz]. Stationen er derfor opdelt i en (nordlig) del med Dansk system, og en (sydlig) del med det Tyske system.

Forskellige tavler viser hvor grænserne mellem de forskellige system er:

 

 

 

 

 

 


På grund af systemskiftet i Padborg er der forskellige procedurer for trafikken med persontog og godstog:

Godstog

Når togene ankommer (enten fra nord [Tinglev] eller syd [Flensborg]) sænkes strømaftageren inden den »egne« strømsektionen slutter. Toget ruller derefter af egen kraft ind over den fremmende sektion. Hvis det er et tog fra Danmark EA eller EG henter en Köf eller MK loket, og bringer det tilbage under den egne strømsektionen igen. Jeg har aldrig set en EG køre under 16 kV ledningerne, selv om de skulle kunne det. Godstogene fra Tyskland fremføres nu til dage af DB's 185'ere, og de rangerer selv under 25 kV ledningerne til sine opstillingspladser i den sydligste del af Padborg banegård. Hvis det ikke er et to-system lokomotiv som kommer fra Tyskland er dog proceduren tilsvarende den for de danske lokomotiver.

Persontog

Beskrivelse af forhold 2001, da der kun 3-4 kørte IR-tog om dagen mellem Fredericia og Hannover, og omvendt.
Interregiotogene ankommer/afgår alle fra spor 1, hvor skiftet mellem 15 og 25 kV ligger i den nordlige del af perronen. Når et tog ankommer fra Flensborg kan DB-loket rangeres bort under 15 kV til sporet øst for spor 1, og derefter gå tilbage til stationens sydlige del, og derfra hente de vogne, som ikke videreføres till Fa. Disse trækkes så ned i den sydlige del af stationen. Når et IR-tog ankommer nordfra i spor 1 frakobles Mz'eren (alle IR fra Fa fremføres i Danmark af Mz selv om der er muligt at køre 25 kV elektrisk fra Fa til Pa) og denne rangerer så sydpå. DB lokomotivet, som står i venteposition i den sydlige del trykker de fra foregående tog efterladte vogne op mod den i spor 1 ventende togstammen.


I 2003 ændredes køreplanen således at der i stedet indsattes regionaltog mellem Fredericia og Padborg hver anden time. Disse tog blev så oprangeret af ER, som i Fredericia indgik i i omløbet med ER-togene til Odense. Disse tog ankom/afgik altid fra spor 2, hvor systemskiftet ligger lidt syd for stationsbygningen, således at de altid befandt sig under 25 kV-ledningerne. Fra køreplan 2005 blev ER-togene erstattet af MR-sæt, da ER-togene nu skulle bruges i den udvidede kørsel på Kystbanen i København.

Ved samme køreplanskift blev der også etableret et Eurocity-tog mellem Århus og Prag med kun tjekkiske og afgang fra Århus om morgenen og ankomst til Århus om aftenen. På tysk strækning blev disse tog fremført af 103'ere, indtil de blev taget ud af drift og erstattet af 101'ere. På dansk strækning blev disse tog fremført af ME. Ydermere blev der indsat endnu et EC-tog med afgang fra Århus om eftermiddagen til Hamborg, og i retur næste formiddag fra Hamborg. Dette tog blev oprangeret af MF-tog.Fra 2002 kørte der hver anden time et lokomotivtrukket tog til Hamburg Hbf som forbindelse til DSB's tog fra Fredericia. Nogle år kørtes disse tog som »FLEX« (FLensburg EXpress), med dipolokomotiver fra Siemens (Baureihe ES64U2 Taurus), men da dette selskab gik i konkurs i 2004 overtog NOB (Connex) midlertidigt trafikken frem til nyudskrivning af strækningen i 2005, da DB igen kom at køre trafikken, nu under navnet »Schleswig Holstein Express«.  DB bruger i denne trafikken styrevognstog med 112-lokomotiver.

I 2012 kom der igen et nyt koncept: DSB kørte nu hver anden time et MF-tog fra København til Flensburg, med forbindelse derfra med »Schleswig Holstein Express« til Hamburg Hbf. MF-togene gik sammenkoblet med Esbjerg-delen fra København til Kolding (IC8xx) og derfra som IC-tog til Flensburg med stop ved alle mellemstationer. Trafikken kompletteredes med to ICE-tog Århus - Hamburg (- Berlin) som kørtes med DB's 605, som også var lejet af DSB.

 Nattog

Som bekendt fremføres nattogene fra Kh til Tyskland over Storebælt - Kolding - Padborg. Dette togpar fremføres i Danmark af Ea. Disse tog benytter spor 1 i begge retninger, og følger således samme princip som IR-togene tidligere.

 

Billeder fra Padborg station

Da jeg har mange fotos fra Padborg, som jeg vil vise har jeg vagt at dele dem i forskellige gallerier per år.

2000

2005

2006

2008

Joomla templates by a4joomla