Ejby station


Frem til kommunalreformen i 2007 var Ejby en selvstændig kommune med kyst såvel på nordsiden (ved Varbjerg strand) som på sydsiden af Fyn (ved Husby). Ved kommunalreformen blev Ejby indlagt under Middelfart kommune. Ejby er jo min hjemby og tillige med en af de få stationer med overhalingsspor på den meget travle strækning mellem Odense og Fredericia. I årene frem til 2009 arbejdede jeg jo i Odense og pendlede hver dag med tog, og det blev jo også til en del fotos. Nogle af dem finder du i billedgalleriet for neden.

 

          

 

reg syddanmark

Regionerne blev oprettet den 1. januar 2007 i forbindelse med de 13 amters (heribland Fyns Amt) nedlæggelse.

 

 

 

I 2012 blev der dannet en pendlerklub på Fyn til at varetage navnlig pendlernes interesser. DSB havde jo forringet regionaldriften således at kun hvert andet tog standser på de mindre stationerne (Holmstrup. Bred, Skalbjerg og Kauslunde), samt ydermere gået fra de faste minuttal - noget som ellers fungeret i rigtig mange år. Pendlerklubben har sin egen hjemmeside, hvor man kan læse mere om regionaltogene på Fyn. Pendlerlubben blev dog lukket igen i 2016, da man mente at de opstillede mål var blevet opnået.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sporarbejder 2015 og 2016

DSB info 100Her på Fyn har der de sidste somTrf info 2015 200merperioder været store vedlige- og ombygningsarbejder. Da jedg ikke troede at mit material ville  blive  ret omfattende, valgte jeg, at lave nogle sider under stationen Ejby (denne side). Omfangfet kom, bl.a. på grund af  de relativt store størninger og DSB/BDKs mangelfulde håndtering af prolemen, at  blive til mange sider (og fotos) hvorfor  jeg nu har valgt at lave et separat menupunkt under Danmark: Sporarbejder Fyn.

 

 

 

Billedgallerier Ejby station:

Da jeg efterhånden har ret mange billeder fra min »hjemstation« har jeg nu delt dem op på flere gallerier.

Billeder fra før 2014:

Billeder fra 2014:

Billeder fra 2015:

Billeder fra det store arbejde på Vestfyn i perioden maj - september finder du på en egen side: Sporarbejder 2015

Billeder fra 2016 frem til den 5/5:

Billeder mm. fra det store arbejde på Østfyn finder du på en egen side: Sporarbejder 2016

Billeder fra 2016 efter den 7/8:


Billeder fra 2017:

 

Billeder fra 2018:


 

Jer har også taget nogle film med småbilledkamera og mobiltelefon - efterhånden bliver det en ganske god kvalitet (til nettet). Jeg har nogle film her fra Ejby, som jeg har lagt på en separat side.

Ejby-film :

  • Den  29/6-13 (det ene spor på Lillebæltsbroen lukket) - speciel køreplan 2013.

  • MG som regionaltog 2013.

  • 2014: Krydsning MP og ER kl. 15.

  • Godstog og IC-tog passerer Ejby efter stationsombygning 2015.

  • Udflugt med MY 1126 fra MY-veterantog aug. 2016

  • MQ 4124 i tog RV 2738 den 12/1-2017

Joomla templates by a4joomla