Tønder-Niebüll
  Længdebanen | Blå Sommer | Padborg 1 | Padborg 2 | Tønder station | Tønder-Niebüll | Tinglev station | Tinglev - Sønderborg | Aabenraa Veteranjernbane
Privat
Jernbanesider
Fritid
 

Banestrækningen mellem Tønder i Sønderjylland og Niebüll i Tyskland hade været lukket i mange år for persontrafik. Fra Tønder har der heller ikke været nogen trafik med godstog sydpå over grænsen. Men fra Niebüll har er der af og til sendt godsvogne til Süderlügum.

Nogle gange er der dog kørt veterantog på strækningen, og jeg har et par billeder fra en tur efter Mx 1001 med gamle vogne.

Samtidig med Privatbanen Sønderjyllands [PBS] aktiviteter begyndte man dog at diskutere at genåbne trafikken over grænsen, da der var en hel del gods som skulle kunne køres denne vej i stedet for omvejen over Padborg - Lunderskov - Bramming. Du kan også læse lidt mere om grænsetrafikken på siderne om Tønder station.

Resultatet af disse diskussioner blev at man til sommerkøreplanen 2000 den 2 juli på forsøg startede med persontrafik over grænsen til Padborg. Den gang var det DSB som kørte strækningen Esbjerg - Tønder, og de fleste MR-tog fortsatte over grænsen ved Tønder og vendte i stedet i Niebüll.

Som bekendt er det i dag Arriva som trafikerer strækningen Esbjerg - Tønder, og de ville ikke lade sine tog fortsætte over grænsen til Niebüll. I stedet blev det NVAG  i Niebüll som fik kontrakt på kørselen mellem Tønder og Niebüll. NVAG er den lille privatbanen mellem Niebüll og Dagebüll Mole

PBS skæbne skildres andetsteds på mine sider, men resultatet blev at NVAG tog over en del aktiviteter med godstrafik også i Danmark. Persontrafiken mellem Tønder og Niebüll har dog været god, og forsøget med trafik blev permanent. I efteråret 2003 gik desværre også NVAG i konkurs, og jernbanedelen af NVAG blev overtaget af NEG. For at forsætte godstrafikken i Danmark har NEG dannet et lille datterselskab, Dansk Jernbane ApS (DJ=) som i dag (2005) varetager den godstrafik som Privatbanen Sønderjylland oprindelig startede i 1998.

Nord-Ostsee Bahn (NOB) overtog dog togtrafikken til og fra Tønder. Fra den 11/12-05 er DB's marskbane (Westerland - Niebüll - Husum - Elmshorn (- Hamborg) blevet udliciteret, og vundet af NOB (som tilhører Connex-gruppen), og de er allerede begyndt at køre mellem Niebüll og Tønder med LINT41-motorvogne. Så skal det blive spændende at se om Connex og Arriva måske kan arbejde sammen om gennemgående tog mellem Esbjerg og Niebüll - Hamborg.

Se dette  fotoalbum:

Men den 2/7-2000 var jeg på plads og fotograferede - det var et festligt arrangement, og jeg fik mange gode billeder i kassen. Du kan se dem i mit fotoalbum her.

På besøg i Niebüll denne dag var også damplokomotivet 86 457-9 med et antal gamle personvogne som også blev fotograferet. 86 457-9 tilhører DB's museum, men hvem som hade arrangeret udflugten denne dag fik jeg aldrig afklaret.

   

• Længdebanen • Blå Sommer • Padborg 1 • Padborg 2 • Tønder station • Tønder-Niebüll • Tinglev station • Tinglev - Sønderborg • Aabenraa Veteranjernbane •

Dette Websted blev sidst opdateret 09. January 2006