PC-programmer
 

 

 

Privat
Jernbanesider
Fritid

 

 

Som det vel fremgår er jeg også meget interesseret i EDB. Jeg har jo også arbejdet med det i Aabenraa i en årrække, men det er da også et af mine fritidsinteresser.

Der findes jo også en hel del Pc-programmer med tilknytning til min tog-hobby. Jeg har fremmest koncentreret mig om togsimulatorer, hvor man selv kører et tog, så realistisk som mulig.

Det mest kendte er vel Microsofts Train Simulator, som jeg også har prøvet. Det er et kæmpe stort program med god grafik, som jo grundlæggende bygger på amerikanske forhold, men der findes rigtig mange tillægsprogrammer også til europæiske baner.

Min favorit bland togsimulatorerne er dog ZUSI [Zugsimulator] som kommer fra Tyskland, og bygger hovedsaglig på tyske forhold og signalsystemer mm. Programmet er ikke så dyrt at købe, og der kommer jævnlig opdateringer og tillæg på nettet, som kan downloades gratis. Grafikken i ZUSi er nu ikke verdens bedste, her har man mere koncentreret sig på "kunsten" at køre et tog korrekt efter køreplan, med overholdelse af alle signaler, sikkerhedssystemer etc. Det er rigtigt svært i nogle tilfælde, og man får efter afsluttet togtur en vurdering af sine præstationer.

Jeg har også "kørt" et andet program fra Tyskland, som heder LokSim3D. Det er også godt, men ikke helt så realistisk som Zusi. Men det har nu lidt bedre grafik, og det kan jo også være en fordel. For at illustrere hvad man kan i disse programmer har jeg taget nogle billeder fra selve programmerne, som du kan se for neden med mine kommentarer dertil

I Zusi ser man et billede som dette, med alle manøverhåndtag og knapper realistisk udført.

Når man kører ved hjælp af tastaturet bevæger sig de håndtag/knapper som man »bruger« realistisk på skærmen.

Hvis du klikker på billedet her til højre får du op billedet lidt større med forklaring af de forskellige ting i førerhuset.

Her et billede fra førerhuset i det elektriske lokomotiv, DB's type 110, som en gang var et af de mest almindelige lokomotiver til alle slags persontog.

I programmerne er der naturligvis også integreret realistisk lyd, som gør oplevelsen at virkelig køre et tog end mere rigtig.

Førerpladsen i DB's ICE-tog [401],  (med et lokomotiv i hver ende og 14 vogne mellem dem) som må køre op til 280 km/h på de strækninger som er blevet bygget specielt hertil i de sidste 20 år.

Her et billede fra samme tog under kørsel i Zusi.

Som man kan se viser speedometeret 200 km/h. Når disse tog ikke kører på NBS (=Neubaustrecke) er maksimalhastigheden 200 km/h, som f.eks. mellem Hamborg og Hannover.

Simulationerne er meget realistisk opbygget med modkørende tog enligt den køreplan som hører til hver strækning. På enkeltsporede strækninger krydses der på stationerne lige som i virkeligheden, og man får tit stå og vente på et krydsende tog.

Ved et tastetryk kan man også få sit tog at se i fugleperspektiv, og man kan også panorere rundt toget.

Til hvert tog som man kører hører der også en køreplan, som indeholder oplysninger om togets art, største tilladte hastigheder, stationer, ankomst-  og afgangstid mm., lige som til de »rigtige« tog.

Køreplanens hoved indeholder oplysning om togets nummer, lokomotivtype, normal togvægt og største tilladte hastighed.

Kolonne 1 angiver km-tal for hastighedsangivelser i kol. 2.

Kolonne 3a indeholder stationsnavn, og specielle angivelser og oplysninger vedr. ind-  og udkørsel fra stationer mm. LZB står for LinienZugBeeinflussung, som er den tyske betegnelse for ATC.

Kolonne 3b indeholder km-tal for angivelserne i kol. 3a.

Kol 4 og 5 indeholder ankomst- og afgangstider for de respektive stationer.

Når man er nået slutstationen for det tog man kører får man en grafisk fremstilling af kørselen (venstre billede) og en vurdering (billedet til højre) af hvordan man har kørt.

   

Simulatoren er rimeligt svær, så det er langt i fra altid man får 100%.

Her et førerhusbillede fra et DB 216 diesellokomotiv i Lok-Sim.

Som det fremgår er grafikken betydelig bedre i Lok-Sim, men selve simulationen er delvist noget mere simpel, dog ikke så simpel at det bliver for enkelt at køre et Lok-Sim-tog.

Som det fremgår af billedet er køreplanen en integreret del af førerhusbilledet i Lok-Sim.

Det sværeste med at køre tog såvel i virkeligheden som i simulationerne er at bremse sådan at toget standser lige på det rigtige sted med en blød opbremsning så tæt på H-mærket som mulig.

Samtidig skal man dog overholde gældende hastigheder og køreplan, hvorfor man heller ikke kan tillade sig at køre alt for forsigtig, for så taber man for meget tid i forhold til køreplanen.

I begge simulationer findes der også enkelte tog, som fremføres af damplokomotiver. De lokomotiver som ses på banegårde og i modkørende tog kan man altså også komme til at kunne køre selv.
Lok-Sim afslutter lige som Zusi med at angive at man har kommet til slutstationen og også i Lok-Sim kan man se en grafisk fremstilling af den gennemførte tur.
 

Jeg har en ældre version af MS Trainsimulator, som jeg dog ikke har fået installeret på min nye PC. Det skal jeg dog have gjort ved lejlighed, for der er kommet en del Danske køreplaner og Danske tog, så det må jo også afprøves.

     

Sporvogne | Links | PC-programmer | Fotoalbum

Dette Websted blev sidst opdateret 23. January 2006