Listning af Altsoms motorvognstyper

 

1. Elmotorvogne

 

Coradia Duplex

Coradia Regiolis

Coradia Continental

Coradia Polyvalent

Coradia Nordic

X'Trapolis

Pendolino

TGV-Duplex

AGV

 

2. Dieselmotorvogne

 

Coradia Lint

 

Tilbage til vognssiden

Alstom

Alstom-logo
 

Fra fabrikken i Salzgitter leveres såvel el- som dieselmotorvogne:

 

1. Elmotorvogne

 

Elmotorvognene fra Altstom hører til Coradia-familien:

 

1.1 Coradia Duplex

 

Dette er Altstom dobbeldækker-motorvogn. Den er fremfor alt leveret til Frankrig og Luxembourg, men også SJ's X40 er en Coradia Duplex, bygget i Salzgitter.

 

Duplex tegningDuplex billlede

 

 

1.2 Corradia Polyvalent/Regiolis

 

Denne type er den seneste udvikling af elmotorvogne, hvor det franske SNCF har bestilt 173 stk. til levering fra 2014. Toget finde både som en ren elversion (til både 1500 V = og 25 kV ~ 50 Hz) og som en 'dual-mode' version som kan køre både på el og diesel. Endvidere tages der frem en version, som også kan køre på 15 kV ~ 16⅔ Hz, til grensetrafikken med Tyskland og Schweiz.

Regiolis

Man kan få toget i 3- 4 og seksvogners to og der kan multpelkøres tre seksvognstog.

 

 

1.3 Corradia Continental og Coradia Nordic

 

Continental og NordicDB BR440

 

I Sverige finder man Corardia Nordic, som er beslægtet med Continental, men bygget til den noget bredere nordiske profil, som så tillader 3+2 sidning.

 

1.4 X'Trapolis

 

X'Trapolis er elmotorvogne til regionaltrafik i de store byområder. de findes både i single- og dobbedækkerudførelse. Man finder dem i bl.a. i Frankrig, Australien og Sydamerika.

 

Xtrapolis FCC Xtrapolis SNCF DD

 

1.5 Pendolino

 

Oprindelig er dette tog med kurvehældning konstrueret af FIAT Ferrovio. År 2000 solgtes dette selskab til Altstom, som så har udviklet typen. De tyske ICE-T (BR411 og 415) har bogier fra Alstom-Ferroviaria. Rigtig mange lande har nu fet Pendolino-tog i forskellige udførsler og med forskellige navne - så hedder Finlands (VR Sm3) Pendolino Allegro.

 

Pendolino FS Pendolino VR

 

1.6 Euro Duplex

 

Dette er et dobbeltdækker TGV som ligesom de andre TGV-tog er leveret fra Alstom. Togene kan alle køre på begge de franske net (1500 V = hhv. 25 kV ~ 50 Hz) og Euro Duplex kan desforuden køre på 15 kV ~ 16⅔ Hz-netten i Schweiz og Tyskland.

 

En anden variant, også bygget af Alstom, er de mørkerøde Thalys-tog, som er bygget på Duplex-familien, men kun med 10 enkeltetagers vogne og en drivenhed i hver ende. De nyeste af dem, Thalys PBKA kan køre i Frankrig, Belgien, Holland og Tyskland og har derfor såven strøm- som sikkerhedsudstyr for disse lænder.

 

Duplex Thalys

 

1.7 AGV

 

AGV (Automotrice à Grande Vitesse) er efterfølgeren til TGV-togene. Endnu er der kun bestilt 25 stk. til itaienska Nuovo Trasporto Viaggiatori. Ligesom de fleste andre moderne motorvognstog er der ikke nogle separate drivenheder og mellem vognerne er der Jacobs-boggier.

 

AGV agv

 

2. Dieselmotorvogne

 

2.1 Coradia Lint

 

Her finder vi bl.a. DB's BR648 og de Lint41 som bruges i Danmark af Arriva, Regionstog og Lokalbanen.

 

Coradia LintLint41 Arriva

 

 

Den enkeltkørende Lint 21 hedder BR640, den lange todelte Lint 54 (uden Jacobsboggi mellem vognene, men med tre motorer) hedder BR622 og den tredelte Lint 81 (med fire mtorer) hedder BR620.